[Markdown] 

Hållbara tankar: Ideal TIllvaro

Några tankar om vår ideala tillvaro

När jag tänker på mitt liv och hur jag landat min tillvaro inser jag hur mycket min ideala tillvaro. Med det menar jag att jag har en fot i de värderingar som jag hade när jag var barn. I mitt liv just nu, här på landet i söder om Hörby, finner jag spår av flera föregångsbilder.

Först har vi min morbror. Han hade gården som min mamma valde att flytta från. Vi var där på sommaren och jag har kört hö så länge jag mins. jag fick uppleva sista åren med den gamla typen av vagnar, de som var byggda för häst men omgjorda till traktor. I dag bor vi på landet, odlar vall och tar hö. Vår ardenner har ungefär samma färg som morbrors kossor hade. att odla annat än hö är inte så intressant, det har jag ju aldrig gjort. Ganska ofta ställs jag inför situationer där jag bara vet hur det skall gå till, jag har ju sett det göras förr. Det känns rätt och avslappnande att ha djuren, det är liksom rätt att anpassa rutinerna till dem.

Sedan har vi pappa. Han hade egen firma och meckade med skrivmaskiner. Karlskrona Kontorsservice hette den. Han dog när jag var äldre tonåring. Nu sitter jag med en firma som faktiskt jobbar med nästa samma gebit; jag hjälper företag med sin IT och viss verksamhetsutveckling.

Slutligen har vi mamma. Hon fostrade mig att vara nyfiken, vilket alltid uppmuntrades. Mamma jobbade som undervisande sjuksköterska. Givetvis har jag hunnit med ett par år på högskolan som undervisare och trivs otroligt bra med att hålla föreläsning. Vid sidan av har jag dessutom hunnit avverka engagemang i både Röda Korsets Förstahjälpengrupp och sjukvårdare inom Hemvärnet. Resten av släkten på mammas sida, som alla är kvinnor, jobbar i dag inom sjukvården eller närliggande områden. Hon var inspirerande tanten ;)

Jag vet att en grundläggande värderingar sätter sig fram till 5-års-åldern. Värderingar är givetvis inte bara vad man tycker om för mat utan även vad som är en normal tillvaro. För mig innehåller en normal tillvaro höskörd, företagande och inslag av sjukvård och sociala insatser. När jag nu har alla dessa komponenter märker jag också att det liksom spelar rätt. Det är helt enkelt så det skall vara.

Alla har en ideal tillvaro

De flesta barn växer upp i ett sammanhang under de tidiga åren. Det är då vi lär oss våra grundläggande värderingar som innefattar hur livet skall vara.

Vissa av oss väljer att bryta mot dessa och det är rimligt, dom är inte alltid av godo. För vissa var det en ond tid, vissa, som jag själv, finner vardagens trygghet i ideala tillvaro.

När blir den ideala tillvaro viktig

I vissa fall kan den ideala tillvaron bli tillvaron där en orolig själ kan landa. Det är de enkla fallen.

I andra fall blir den ideala tillvaron viktig för att man flyr från sitt land. Den som flyt för livet och släpper det man har bakom sig för att leva i en främmande kultur har fortfarande kvar en ideal tillvaro, tillvaron där man finner sin trygghet.

Jag tror att avvikelsen från den ideala tillvaron är en källa till stress och utbrändhet i vårt samhälle. Samhället ser inte ut som vi lärde oss när vi var små och förutsättningarna skiljer markant på flera plan. Att inte kunna uppleva sin ideala tillvara och den trygghet som det innebär kan förmodligen skapa en stress som kan komma att leda till utbrändhet. Man skyller på jobbet men det kanske inte alltid är riktigt hela sanningen.