Profil

Fullständigt namn:
Erik R
Kön:
Male
Taggar:
transition omställning digitalomställning foss linux hubzilla funtoo gentoo politics politik fairphone
Politisk åskådning:
Green and ever lasting in harmony with all living things
Religion:
None at al.