Små miljöinsatser ger mereffekter

  last edited: Sat, 27 Oct 2018 08:28:38 +0200  

Vi vet mycket om klimatförändringen och lär oss mer var dag. Nu är det hög tid att också börja jobba systematiskt kring förändringsarbetet; hur man skapar acceptans för det som behöver göras trots att det kan påverka vår vardag. Här kommer våra vardagliga insatser in, de som kanske inte betyder så mycket på det stora hela men skapar ett medvetande och acceptans.
View article